Skip to main content

Набавка гасног уља екстра лаког EVRO EL

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Набавка гасног уља екстра лаког EVRO EL за грејање

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број 1/2015
План набавки 2

Ознака из општег речника набавки: 09134000 - Гасна уља

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 13.10.2015. године, до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 13.10.2015. године, у 13,00 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

 Народна библиотека Србије    Матица српска    Српска академија наука и уметности    Платформа COBISS