Skip to main content

Одељење за одрасле

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима смештено је у приземном делу зграде

 

odeljenje za odrasle

Корисници овог одељења су припадници популације стријe од 14 година. Оно је највеће како по броју књига тако и по броју услуга које пружа корисницима. На овом одељењу врши се упис нових корисника, картотека чланства, издавање и препоруке као и резервације књига. Уз чланску карту могу се изнети три књиге изван библиотеке и задржати на читању месец дана.

Књижни фонд је сређен по УДK систему а корисницима је омогућен слободан приступ фонду, избору домаће и стране књижевности, лектире, књижевне критике, лингвистике и теорије књижевности. На овом одељењу налази се и фонд стране књиге - књиге на енглеском, немачком и мађарском језику , као и књиге на језицима националних мањина - словачке и русинске. Корисницима је на располагању лисни ауторски и стручни каталог.

 У једном делу овог одељења омогућено је читање штампе и периодике, такође на располагању је и рачунар са приступом Интернету. Услов за бесплатно коришћење Интернета је чланство у Библиотеци.

 

У холу Библиотеке током године представљамо најактуелнија издања, и приређујемо тематске изложбе

 

  • Датум креирања: .

 

 

 Народна библиотека Србије    Матица српска    Српска академија наука и уметности    Платформа COBISS