* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

strucna

odeljenje sa strucnom literaturom

Одељење са стручном и приручном литературом је смештено у посебној просторији, а у оквиру њега смештена је читаоница са десет места за студијски рад и преглед публикација које се не износе.

 

Фонд овог одељења је изузетно богат. Поред референсне збирке, коју чине библиографије, енциклопедије, речници, лексикони, каталози, корисницима се на располагање ставља литература из готово свих области људског знања и стваралаштва. Заступљене су све стручне књиге и научне дисциплине од филозофије, психологије, религије, друштвених наука, природних наука до медицине, технике, уметности, спорта, лингвистике, историје, географије и друго.

 

Оно што Библиотека од књига не поседује, а кориснику је потребно, на његов захтев, врши се међубиблиотечка позајмица. На овај начин доступни су фондови других библиотека. Услуге стручних књига, најчешће користе ученици и студенти за израду семинарских радова, реферата, матурских радова, али и одрасли корисници за стручно усавршавање. Дакле, то је место где се могу добити информације и упутства како се користи библиотечка грађа и помоћ при избору литературе за одређену тему.

 

Књиге овог фонда користе се у читаоници која је за странке отворена радним даном од 7-19 часова

 

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal