* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

Шид , један од „Градова у фокусу 2022“

У оквиру пројекта „Градови у фокусу“, издвојена су средства за куповину тонске опреме за Народну библиотеку „Симеон Пишчевић“ Шид. Овај пројекат финансира Министарство културе и информисања и пружа прилику јединицама локалних самоуправа, да, у сарадњи са установама, уметничким удружењима, појединцима и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете и културну понуду.

Шид , један од „Градова у фокусу 2022“

Шид , један од „Градова у фокусу 2022“

Опрему пристиглу крајем јула, запримили су Тихомир Стаменковић, председник Скуштине општине Шид и запослени Библиотеке. Тонска опрема је убрзо била у функцији при одржавању седмог Дечјег културног лета у општини Шид, а убудуће ће бити на располагању при свим културним програмима и манифетацијама које ће се одржавати у општини Шид.

Шид , један од „Градова у фокусу 2022“
Циљ овог конкурса је подстицањe локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији града или општине које буду одабране на конкурсу. Изабране локалне самоуправе понеће титулу „Град у фокусу“, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе. Издвојена средства за куповину тонске опреме износила су 3.286.575,00 динара.

 

  • Created on .

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal