* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

„Видљивост библиотека на културној мапи Србије“

Панчевачко читалиште, Градска библиотека Панчево и Српска читаоница у Иригу, поново су били организатори стручног скупа библиотекара који се одржао 8. и 9. априла у Малој Ремети. Тема скупа била је: „Видљивост библиотека на културној мапи Србије“.

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Присутне је поздравио Горан Траиловић, те уводну реч препустио Гордани Ђилас која је на самом почетку учеснике увела у веома широку тему скупа и нагласила да следе занимљива и поучна излагања учесника, јер је свако прилагодио тему свом начину пословања и доприносу видљивости на културној мапи Србије. Убрзо након уводне речи, надовезало се уводно излагање Виолете Милошевић са темом „Искуства ваљевачке библиотеке“. Затим је уследио кратак предах пред почекат прве сесије, који су учесници искористили за посету манастира Бешеново и обилазак бешеновачког језера.

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети
Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

У првој сесији своје излагање су представиле Драгана Типсаревић и Катарина Јаблановић са темама: „Акције краљевачке библиотеке на популаризацији књиге и читања“ и „Библиотеке у Србији и њихов допринос културном туризму“, потом је уследило и излагање Јелке Панић са темом „Нова библиотека – културни ресурс и туристички потенцијал Уба“ и излагање Небојше Цвејића: „Где смо то ми? Библиотека шабачка на српској културној мапи“.

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Друга сесија отворена је темом „Градска библиотека Панчево у виртуелном простору“ Горана Траиловића и темом „Нови сајт „Занос игре“ : Библиотека, место где кроз радост креативне игре заједно стварамо свет у коме желимо да живимо“, Милице Ђурђев. У време паузе која је уследила пред почетак треће сесије, организована је посета манастиру Мала Ремета, који је смештен тик уз угодан амбијент „Фрушкогорске лугарнице“ у којој се одржао стручни скуп.

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

„Времеплов иришке читаонице од „Устава“ до навијача културе“ тема је Вере Новковић, која је отворила трећу, уједно и завршну сесију скупа. Потом је наступила Милијана Дмитровић Торма са темом „Годишњак библиотека Срема – 25 година од првог броја“, а темом „Завичајна издавачка делатност Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ у Шиду, од националног до регионалног значаја“ Библиотеку су представиле Славица Варничић и Јована Бакајлић.

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Сесија је завршена излагањем Драгане Тојагe која је представила тему „Изложбена делатност у библиотекама као вид промовисања културе, књиге и читања; традиционалне и виртуелне изложбе“.

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Стручни скуп библиотекара у Малој Ремети

Опширна тема попут ове о којој се дискутовало, навела је учеснике да приону на посао при изналажењу могућих решења за промовисање библиотечке делатности, односно статуса библиотека уопште на културној мапи Србије. Сваки изложени рад допринео је усавршавању приступа проблему о ком се мало прича, а то су потешкоће при јачању видљивости културних тела и институција у друштву.

 

  • Created on .

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal