* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ Шид,
према Решењу број: 011-48/II-22 од дана 10.02.2022. године и Решењу број: 011-217/II-20 од дана 16.10.2020. године, чине следећи чланови:

1. Десанка Бурмазовић - за председника - Струковни физиотерапеут - Шид
2. Милица Крмек - члан - Струковни васпитач - Шид
3. Сања Андрић - члан - Основно образовање - Привина Глава

 

  • Created on .

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal