Skip to main content

Одељење са стручном и приручном литературом

odeljenje sa strucnom literaturom

Одељење са стручном и приручном литературом је смештено у посебној просторији, а у оквиру њега смештена је читаоница са десет места за студијски рад и преглед публикација које се не износе.

Фонд овог одељења је изузетно богат. Поред референсне збирке, коју чине библиографије, енциклопедије, речници, лексикони, каталози, корисницима се на располагање ставља литература из готово свих области људског знања и стваралаштва. Заступљене су све стручне књиге и научне дисциплине од филозофије, психологије, религије, друштвених наука, природних наука до медицине, технике, уметности, спорта, лингвистике, историје, географије и друго.

Оно што Библиотека од књига не поседује, а кориснику је потребно, на његов захтев, врши се међубиблиотечка позајмица. На овај начин доступни су фондови других библиотека. Услуге стручних књига, најчешће користе ученици и студенти за израду семинарских радова, реферата, матурских радова, али и одрасли корисници за стручно усавршавање. Дакле, то је место где се могу добити информације и упутства како се користи библиотечка грађа и помоћ при избору литературе за одређену тему.

 

Књиге овог фонда користе се у читаоници која је за странке отворена радним даном од 7-19 часова

 

  • Датум креирања: .

 

 

 Народна библиотека Србије    Матица српска    Српска академија наука и уметности    Платформа COBISS