* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

Писма

Низу многих значајних датума прикључује се и светски дан писања писама, који се обележава 11.маја.

Писма

Некада једини начин кому ницирања међусобно удаљених особа било је управо писмо. Временом, усавешавањем услова живљења мењао се и овај начин узајамних контаката, па скоро да је и заборављено писање обичних писама (службена су још увек актуелна).

Писма

Управо због тога је у Народној библиотеци "Симеон Пишчевић" Шид одржана радионица на којој је малишанима трећег разреда Основне школе "Сремски фронт" из Шида књижничарка Гоца Арсеновић "приближила" овај вид контаката. А малишани су показали своју креативност , али и заинтересованост за рад у библиотеци.

На крају и обавезна фотографија за сећање на ову посету.

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal