* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

Ревизија књижног фонда

Ревизија књижног фонда

У складу са Законом о библиотечко- информационој делатности, у Народној библиотеци "Симеон Пишчевић"Шид обављена је ревизија књижног фонда (само монографске публикације) у периоду од 14.до 25. августа 2017.године. Почетку пописа претходило је једнодневно упознавање са начином рада ревизије у оквиру COBISS-а. Упутства су давале запослене у Народној библиотеци Србије.

Ревизија књижног фонда

Ревизијом је утврђено да тренутно Библиотека поседује 38918 књига. Евидентиран је мањак од 55 публикација које ће бити отписане. Како се током обраде књига у бази података COBISS вршио детаљан преглед и "у ходу" су отклањане похабане књиге, приликом ревизије нису пронађене физички дотрајале и неупотребљиве јединице.

 

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal