* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ Шид,
према Решењу број: 011-203/II-20 од дана 16.10.2020. године, чине следећи чланови:
1. Јелена Стефановић-Башић - за председника - Струковни васпитач – Шид
2. Слађана Мердановић - члан- Економски техничар – Шид
3. Зоран Машић - члан - Средње образовање - Ердевик
4. Јадранка Бајуновић - члан - Наставник разредне наставе - Шид
5. Бранислав Добројевић - члан - Средње образовање - Шид

 

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal