* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ Шид,
према Решењу број: 011-203/II-20 од дана 16.10.2020. године и Решењу број: 011-150/11-21 од дана 24.05.2021. године чине следећи чланови:
1. Јелена Стефановић-Башић - за председника - Струковни васпитач – Шид
2. Слађана Мердановић - члан- Економски техничар – Шид
3. Маја Гаврић - члан - Струковни васпитач - Шид
4. Јадранка Бајуновић - члан - Наставник разредне наставе - Шид
5. Бранислав Добројевић - члан - Средње образовање - Шид

 

  • Created on .

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal