* Народна библиотека - "Симеон Пишчевић" * Петра Koчића 1 - Шид *  тел: 022 712495  *   

Up

Набавка гасног уља ЈН 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Набавка гасног уља екстра лаког EVRO EL за грејање

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број 01/2018

План набавки 1.1.1

Ознака из општег речника набавки: 09134000 - Гасна уља

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 24.10.2018. године, до 09,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 24.10.2018. године, у 11,00 часова

 

 
 
Powered by Phoca Download

 
© 2012 Народна библиотека - Симеон Пишчевић - Шид. Сва права задржана.

Поставио и одржава Шидски портал™ sidski-portal